طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخم گلوله به انگلیسی زخم گلوله یعنی چه

زخم گلوله

gunshot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها