طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخم یا قرحه به انگلیسی زخم یا قرحه یعنی چه

زخم یا قرحه

ulceration

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها