طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زدن ضربه بدون برگشت و عکس العمل به انگلیسی زدن ضربه بدون برگشت و عکس العمل یعنی چه

زدن ضربه بدون برگشت و عکس العمل

deadbeat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها