معنی و ترجمه کلمه زدن به انگلیسی زدن یعنی چه

زدن

amputate
attain
beat
belting
berry
bop
bruise
bunt
chap
clobber
clout
cut
ding
drub
fly
frap
get
haze
hit
imprint
inject
knock
lam
lop
mallet
nail
play
poke
pop
pulsate
pummel
shoot
slap
sl

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها