طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زرده تخم مرغ که با مشروب مخلوط شده باشد به انگلیسی زرده تخم مرغ که با مشروب مخلوط شده باشد یعنی چه

زرده تخم مرغ که با مشروب مخلوط شده باشد

nog
nogg

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها