طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زردى صورت به انگلیسی زردى صورت یعنی چه

زردى صورت

cachexia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها