طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زرد کمرنگ به انگلیسی زرد کمرنگ یعنی چه

زرد کمرنگ

fallow
fulvous
primrose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها