طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زرق و برق به انگلیسی زرق و برق یعنی چه

زرق و برق

flamboyance
flamboyancy
glamor
glamour
luster
lustre
razzle dazzle
shininess
splendor
splendour
vitreous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها