طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زرنشان کردن به انگلیسی زرنشان کردن یعنی چه

زرنشان کردن

damascene

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها