طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زرنگ به انگلیسی زرنگ یعنی چه

زرنگ

adroit
agile
apt
bright
city slicker
clever
dapper
habile
jaunty
nimble
pawky
shifty
shrewd
slicker
smart
snide
spry
supersubtle
vivace

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها