طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زرپرستى به انگلیسی زرپرستى یعنی چه

زرپرستى

mammonism
venality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها