طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زرگر به انگلیسی زرگر یعنی چه

زرگر

goldsmith
smith

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها