طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زغال چیزى را گرفتن به انگلیسی زغال چیزى را گرفتن یعنی چه

زغال چیزى را گرفتن

decarbonate
decarbonize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها