طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زفافى به انگلیسی زفافى یعنی چه

زفافى

nuptial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها