طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زفیر کشیدن به انگلیسی زفیر کشیدن یعنی چه

زفیر کشیدن

snort

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها