طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زمان دستیابى به انگلیسی زمان دستیابى یعنی چه

زمان دستیابى

access time

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها