طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زمان سنج مراقب به انگلیسی زمان سنج مراقب یعنی چه

زمان سنج مراقب

watchdog timer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها