طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زمان گذشته استمرارى به انگلیسی زمان گذشته استمرارى یعنی چه

زمان گذشته استمرارى

past continuous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها