طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زمینه را مهیا ساختن به انگلیسی زمینه را مهیا ساختن یعنی چه

زمینه را مهیا ساختن

predispose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها