طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زمینه یا طرح راهنماى فیلم صامت به انگلیسی زمینه یا طرح راهنماى فیلم صامت یعنی چه

زمینه یا طرح راهنماى فیلم صامت

scenario

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها