معنی و ترجمه کلمه زنبور زرد اجتماعى به انگلیسی زنبور زرد اجتماعى یعنی چه

زنبور زرد اجتماعى

yellow jacket

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها