طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زنى که مواظبت بچه یا اشخاص جوان را بعهده مى گیرد به انگلیسی زنى که مواظبت بچه یا اشخاص جوان را بعهده مى گیرد یعنی چه

زنى که مواظبت بچه یا اشخاص جوان را بعهده مى گیرد

governess

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها