معنی و ترجمه کلمه زنگ گندم به انگلیسی زنگ گندم یعنی چه

زنگ گندم

grain rust
wheat rust

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها