طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زن گرفتن به انگلیسی زن گرفتن یعنی چه

زن گرفتن

wive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها