طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زهر باد به انگلیسی زهر باد یعنی چه

زهر باد

tonsillitis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها