طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زیر بنا به انگلیسی زیر بنا یعنی چه

زیر بنا

subbase
substruction
substructure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها