طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زیست کننده بر روى امواج سریع السیر به انگلیسی زیست کننده بر روى امواج سریع السیر یعنی چه

زیست کننده بر روى امواج سریع السیر

lotic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها