طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زیست کننده در آب شور به غلظت بخصوصى به انگلیسی زیست کننده در آب شور به غلظت بخصوصى یعنی چه

زیست کننده در آب شور به غلظت بخصوصى

stenohaline

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها