طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سائیده شدن به انگلیسی سائیده شدن یعنی چه

سائیده شدن

erode
fret
rub

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها