طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سائیدگى به انگلیسی سائیدگى یعنی چه

سائیدگى

ablation
abrasion
attrition
chafe
detrition
erosion
frazzle
gall

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها