طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمانى که از تخم رسیده مشتق مى شود به انگلیسی ساختمانى که از تخم رسیده مشتق مى شود یعنی چه

ساختمانى که از تخم رسیده مشتق مى شود

embryonic membrane

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها