طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان بزرگ مانند کلیسا به انگلیسی ساختمان بزرگ مانند کلیسا یعنی چه

ساختمان بزرگ مانند کلیسا

edifice

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها