طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان بلند به انگلیسی ساختمان بلند یعنی چه

ساختمان بلند

steeple

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها