طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان شناسى به انگلیسی ساختمان شناسى یعنی چه

ساختمان شناسى

tectonics

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها