طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان فنجانى شکل به انگلیسی ساختمان فنجانى شکل یعنی چه

ساختمان فنجانى شکل

calyculus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها