طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان گنبددار به انگلیسی ساختمان گنبددار یعنی چه

ساختمان گنبددار

rotonda
rotunda

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها