طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان یا عضو زبانى شکل به انگلیسی ساختمان یا عضو زبانى شکل یعنی چه

ساختمان یا عضو زبانى شکل

glossa

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها