طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان یا عضو چنگالى شل به انگلیسی ساختمان یا عضو چنگالى شل یعنی چه

ساختمان یا عضو چنگالى شل

furcula
furculum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها