طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از روى عجله به انگلیسی ساخته شده از روى عجله یعنی چه

ساخته شده از روى عجله

hay wire

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها