طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از گندم سائیده به انگلیسی ساخته شده از گندم سائیده یعنی چه

ساخته شده از گندم سائیده

whole wheat

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها