طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخته شده به شکل مجسمه به انگلیسی ساخته شده به شکل مجسمه یعنی چه

ساخته شده به شکل مجسمه

sculpturesque

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها