طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخت هاى گسسته به انگلیسی ساخت هاى گسسته یعنی چه

ساخت هاى گسسته

discrete structures

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها