طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخت و پاخت به انگلیسی ساخت و پاخت یعنی چه

ساخت و پاخت

collusion
graft

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها