طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخت یافته به انگلیسی ساخت یافته یعنی چه

ساخت یافته

structured

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها