طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخت به انگلیسی ساخت یعنی چه

ساخت

built
composition
confection
conformation
construct
construction
fabrication
habitus
make
make up
making
manufactory
manufacture
manufacturing
production
structure
workmanship

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها