طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساده دلى به انگلیسی ساده دلى یعنی چه

ساده دلى

simplicity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها