طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساده سازى به انگلیسی ساده سازى یعنی چه

ساده سازى

reduction
simplification

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها