طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساده لوح و احمق به انگلیسی ساده لوح و احمق یعنی چه

ساده لوح و احمق

goose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها