طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساده لوح به انگلیسی ساده لوح یعنی چه

ساده لوح

boob
booby
credulous
dupe
fall guy
gaby
galah
martin
mug
nincompoop
oaf
plover
sawney
simpleminded
simpleton
sot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها