طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساده کردن به انگلیسی ساده کردن یعنی چه

ساده کردن

reduce
simple
simplify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها